เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมลงนามถวายพระพร